ONZE WERKWIJZE

Wij begeven ons op de twee snijvlakken van de architectuur; exterieur en interieur. Bewust specialiseren wij ons niet in een bepaalde sector van bouwopdrachten. Wij zoeken naar diversiteit en gebruiken deze uiteenlopende ervaringen om te komen tot innovatieve ontwerpen.

 

Studio RAAM werkt samen met en in opdracht van particuliere, commerciële en publieke opdrachtgevers.  Onze portfolio bestaat uit uiteenlopende schaalniveaus en functies: van dakopbouwen, interieur-verbouwingen, maatwerk interieur, woningen en renovaties tot aan bedrijventerreinen en horecaruimtes. 

Elk project begint met een vrijblijvend gesprek om samen de wensen van de opdrachtgever te bespreken. Naar aanleiding van het gesprek wordt er een offerte opgesteld en de planning worden afgestemd. Na akkoord zal studio RAAM de opdracht uitvoeren waarbij het resultaat aan de eisen, wensen en verwachtingen voldoet van de opdrachtgever. 

ARCHITECTONISCH ONTWERP

Studio RAAM heeft ervaring met verschillende functies en ontwerpen; van dakopbouwen, horeca gerelateerde functies, bedrijventerreinen tot kleinschalige verbouwingen of renovaties van woningen. 

Ontwerpen is een cyclisch proces waarbij wij centraal staan om de opdrachtgever te begeleiden om tot een mooi eind resultaat te komen.

 

We zullen denken in varianten zodat het helpt ons om de vraag nog concreter te krijgen en daarmee de continuïteit van het ontwerp te garanderen. Het ontwerpproces zal in verschillende fases plaatsvinden waarbij er regelmatig contactmomenten zullen zijn om de opdrachtgever intensief erbij te betrekken. 

Aan de hand van verschillende 2D tekeningen tot 3D impressies zal het ontwerp worden gepresenteerd. Klik hier voor onze projecten te bekijken.

VISUALISATIES

Impressies en visualisaties zijn van groot belang voor de communicatie tussen de architect en de opdrachtgever en of gebruiker. De kracht van studio RAAM zit naast het architectonische ontwerp in het maken van prachtige impressies om het de vertaling van het ontwerp en creatieve  te visualiseren.

 

Wij maken niet alleen van onze eigen projecten mooie beelden maar ook in opdracht van andere architectenbureau's. Elk project vraagt een eigen aanpak. Een blanco vel waarop specifieke doelstellingen vertaald worden tot een unieke beelden. Of het nu gaat om commerciële projecten, architectonische vertaling of realistische verbeeldingen voor een prijsvraag, het is allemaal mogelijk. 

 

Wij hebben veel ervaring om beelden te laten spreken. Klik hier om onze visualisaties te bekijken.

 

TECHNISCHE UITVOERING

Schoonheid van een ontwerp zit in de details. Dat geldt zeker voor de vertaling van het architectonisch ontwerp naar het technisch ontwerp. Vanuit de context geven wij in het ontwerpproces vorm aan architectuur met oog voor detail. 

Dit geldt voor de kleinste tot de grootste projecten. Het technische ontwerp bevat alle materialen, afmetingen en details zodat het ontwerp gereed voor de uitvoering. Hierin komen de stijl, comfort, verhoudingen en functionaliteit samen in een heldere lijnvoering. 

Studio RAAM  ontwerpt ook de technische details uit zodat het ontwerp gereed is voor de uitvoering. Daarnaast kunnen bieden wij ook bouwbegeleiding aan om de esthetische kwaliteit en de planning te bewaken en aan te sturen.